woensdag 6 januari 2010

Quizzvraag

Lees eens deze tekst en beantwoord dan de vraag: is dit een tekst van een leerling van Paulus of een niet-messiaanse jood?

Wat mij betreft, als ik struikel zal de genade van God mijn eeuwige redding zijn. Als ik strompel vanwege de zonden van mijn vlees, zal mijn rechtvaardiging komen door de gerechtigheid van God die eeuwig standhoudt. … Hij zal mij tot zich trekken door zijn genade, en door zijn barmhartigheid zal hij mij rechtvaardigen. Hij zal mij oordelen in de gerechtigheid van Zijn waarheid en in de grootheid van Zijn goedheid zal hij mij al mijn zonden vergeven. Door zijn gerechtigheid zal hij mij reinigen van alle onreinheid van mensen en de kinderen van de mens.

Geen opmerkingen: